Welcome

Ngày Hội Tiếp Thị Việt Nam - Vietnam Marketing Day 2023  
Từ 9h00, ngày 8 tháng 12 năm 2023 - Ks Grand Saigon  

Ngày Hội giới thiệu, lan toả những chương trình, dự án, giải pháp
tiếp thị kinh doanh, bán hàng tiêu biểu của cộng đồng các nhà tiếp thị và doanh nghiệp Việt Nam.
Tôn vinh những giá trị sáng tạo, đổi mới tiếp thị quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm Việt Nam ra thế giới.

Phát triển ngành nghề và cộng đồng marketing Việt Nam. 

TS. Huỳnh Phước Nghĩa
Huỳnh Thị Xuân Liên
Trần Hoàng
PGS.TS Hoàng Xuân Lâm
TS. Trần Quốc Việt
VMAwards-congdongkientao
TS. Trần Đình Lý
Phan Bích Tâm
Vũ Ngọc Tuấn
VMAwards-congdongkientao
Welcome! Vietnam Marketing Day 2023
VMAwards_tiepthixanh_VMD2023
VMAwards_diemden_VMD2023
VMAwards_youngmarketers_VMD2023
VMAwards-congdongkientao
VMAwards_topmarketingcampaigns
VMAwards-congdongkientao

Hội Đồng Chuyên Gia - Tổ Chức Cộng Đồng
Experts

Supporting Team
VMD 

VMAwards-congdongkientao

Các Đối Tác đồng hành cùng VMD từ 2021

VMD's Partners since 2021


Welcome

Đối tác Tổ chức | Endorsers

Đối tác Hiệp Hội | Tổ Chức Cộng Đồng | Nội Dung
Associations and Community Organisations | Contents Partners

Đối tác hỗ trợ, đồng hành
Supporting Media and Event Partners 

Giới thiệu VMA | About Vietnam Marketing Association

  • Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.
  • Nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Tiếp thị, Doanh nghiệp thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.
  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.
  • The Vietnam Marketing Association (VMA) provides an open venue for connecting, sharing, and serving to honor innovative marketing strategies developed both within Vietnam and around the globe.
  • While actively working to improve human resources development and the quality of training within Vietnam’s rapidly expanding economy, the VMA regularly plays host to projects and events that serve to drive business growth and strengthen consumer engagement throughout the nation.
  • Supported by industry leading experts in virtually every field imaginable, the VMA is dedicated to helping effectively adapt our various systems of marketing and commercial trade, in order that Vietnam might interact more efficiently within today’s fast-paced global economy.
Welcome! Vietnam Marketing Day 2023