Hội Đồng VMD | Chào Mừng Anh Chị đến với Ngày Hội Tiếp Thị Việt Nam | Welcome to Vietnam Marketing Day

CSMO VIETNAM - CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC SALES VÀ MARKETING ĐỒNG HÀNH VMD 2023

VMD2023-CSMOVN

Hội Đồng Chuyên Gia | Tổ Chức Cộng Đồng | Experts Council | International Guests | Vietnam Marketing Day | Since 2021

VMD RAYMOND-SO
VMD-GAYLE-SEMINARA NYF
VMD ProfBOO-JONG-KIM

Hội Đồng các Nhà Truyền thông Tiếp thị Trẻ Đồng hành | Young Marketers - Communicators Council

Vietnam Marketing Day