Hội Nghị Văn Hoá Toàn Quốc - với hơn 45 bài tham luận do TTO lượt ghi.