Vietnam Consumer Trends 2019

Description: Keep abreast of the consumer trends impacting your business. Cimigo will explore the constraints and opportunities

“Bàn tay hữu hình” của thương hiệu

Các doanh nhân phương Tây từ rất lâu đã thấu hiểu được vai trò của thương hiệu cuối cùng sẽ đóng góp đáng kể vào giá trị thị trường của tập đoàn. Do đó, các

Kinh doanh bền vững chìa khóa tương lai

Ở TUỔI 17, THỊ TRƯỜNG chứng khoán (TTCK) Việt Nam, trải qua nhiều biến động thăng trầm, được đánh giá là một trong năm thị trường có mức tăng trưởng cao