Chiến lược con nhím

Thuyết con nhím bắt nguồn từ chuyện ngụ ngôn cổ của Hi Lạp: Con cáo dùng hung hăng, khôn danh đến đâu, tìm mọi cách để ăn thịt chú nhím thì luôn luôn thất…