Chương trình hoạt động Vietnam Marketing Day (VMD) 2022Hiệp Hội Marketing Việt Nam (VMA) – Vietnam Marketing Day
và Đối tác triển khai các hoạt động trong năm 2022 và 2024.

Ngày Hội Marketing Việt Nam (VMD) 2021 với mục tiêu xây dựng nền tảng, không gian chiến lược, HỘI TỤ các giá trị, giải pháp tiêu biểu của CỘNG ĐỒNG tiếp thị cho Ngành và Nghề Marketing của Việt Nam và doanh nghiệp.
VMD 2021 với 10  chủ đề lớn, hơn 100 nội dung, giải pháp hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp tầm quốc gia, kết nối Đông Nam Á, Châu Á và thế giới với sự đồng hành hỗ trợ của 45 chuyên gia, doanh chủ, nhà tiếp thị trẻ, 50 kênh đối tác truyền thông. Đặc biệt có sự kết nối với 2 Liên Đoàn Marketing (AMF) và Quảng cáo Châu Á (AFAA), Liên Đoàn các Hiệp hội Kỷ Lục thế giới – World Kings.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VMD – VMA 2022 DO ĐỐI TÁC CHỦ TRÌ: 

VMA chào đón các đối tác VMD 2021 và tổ chức doanh nghiệp, cộng đồng tham gia đồng hành chiến lược cùng VMD và Hội Marketing Việt Nam, sẽ có những hoạt động cụ thể  bằng những sự kiện, hội thảo, dự án xoay quanh các chủ đề có ý nghĩa cộng đồng.

Những chủ đề dự kiến khuyến khích phù hợp để đồng hành:

  Mô hình kinh tế bình thường mới

  Tiếp thị thu hút đầu tư FDI

  Tái cấu trúc và đổi mới sáng tạo Doanh nghiệp

  Chuyển đổi số doanh nghiệp hậu covid19

  AI marketing-cá nhân hoá marketing

  Data marketing-tối đa trải nghiệm khách hàng

  Lãnh đạo kỷ nguyên số

  Nhà quản trị marketing mới

  Một số chủ đề giá trị khác từ đề xuất của đối tác.


Các đối tác dự kiến: UEH University – UII, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, TW Hội Kỷ Lục Việt Nam, Viet Kings, Alpha Books, LeBros, CSMO, VietnamMarcom…

Thời gian cụ thể sẽ được công bố trên kênh VMA và VMD.

II. KẾT NỐI- CHIA SẺ

VMD và VMA sẽ chính thức là đối tác đồng hành, chia sẻ nội dung hữu ích, kết nối truyền thông, tham vấn cùng các hoạt động cộng đồng trong năm 2022. Theo đó, VMA sẽ chủ động thực hiện bằng nhiều hình thức: bảo trợ/đồng hành, đăng nội dung trên trang VMD và kênh truyền thông chính, cử chuyên gia tham vấn…và đồng hành theo nhiều hình thức khác nhau.

Năm 2022 , Tạp chí Doanh Nghiệp và Tiếp thị của của VMA sẽ chủ trì loạt hội thảo, kết nối và tham gia với sự đồng hành của VMA và VMD.