FUTURE Asean – Vietnam: Moving Ahead with Technology

Hermawan Kartajaya, Chairman of MarkPlus Inc and founder of Asia Marketing Federation. Chairman of ACSB (Asia Council for Small Business).

Hermawan Kartajaya, Chairman of MarkPlus Inc and founder of Asia Marketing Federation. Chairman of ACSB (Asia Council for Small Business). He is also an internationally acknowledged speaker and lecturer. He has been introduced as one of the 50 Gurus Who Have Shaped The Future of Marketing” appointed by The Chartered Institute of Marketing, United Kingdom (CIM-UK). He has co-authored with Professor Philip Kotler as well. A Fellow of The Chartered Institute of Marketing (CIM), he was President of the Asia-Pacific Marketing Federation between 1998 and 2000. He is the first Indonesian to enter the international league in marketing with his own models and received an acknowledgement from Prof. Philip Kotler, the world’s guru of marketing. He is also the one the few Asians who has been invited to give a speech in the American Marketing Association (AMA) Educators Conference.

Xin chào quý vị, Tôi xin chia sẻ quan điểm của mình với triết lý rằng “Asean sẽ là dẫn dắt” vì Asean sẽ là một khu vực với các quốc gia “đồng điệu-đồng thanh” trong sự phát triển tiếp theo trên thể giới. Trong cuốn sách Think New Asean mà tôi là đồng tác giả với Philip Kotler, Tôi nhận thấy rằng các quốc gia Asean có môi trường kinh tế tương đồng, tập hợp những doanh nghiệp lớn và đặc biệt là những quốc gia dẫn đạo trong Asean như Indonesia, Vietnam, Thailand và Malaysia. Các bạn đã thấy, quan hệ Quốc tế của Asean đang dành được vị thể quan trọng và đối trọng kinh tế với China, Hoa Kỳ, EU và những quốc gia phát triển khác. Tôi có thể nói Asean đủ lớn về quy mô, đang “tăng trưởng”, la 2cộng đồng hoà bình và sẽ “tích hợp giá trị” trong một “cụm kinh tế mới” cho toàn cầu. Nói về Việt nam trong Asean, Tôi cho rằng vị thế của Việt nam được đánh gía mức Khá (B++) cho tất cả các khía cạnh như: là quốc gia lớn 13 thế giới, chiến lược phát triển đầy tham vọng, biết thể hiện vị thế sản xuất bênh cạnh Trung Quốc, đặc biệt là Việt nam mở cửa kinh tế mạnh mẽ, thu hút đầu tư quốc tế xuất sắc để giữa tăng trưởng GDP cao ấn tượng. Việt nam sẽ thật ấn tượng trong Asean trong thập niên tới. Tôi có tầm nhìn 10 năm tới rằng Asean sẽ tăng trưởng trở lại ấn tượng vào 2022 và sẽ phát triển vượt bật đến 2030. Để làm điều này, các quốc gia Asean hướng đến các giá trị; Sáng tạo (creativity) – Đổi mới (innovation) – Tinh thần doanh nghiệp (entrepreneuship) – lãnh đạo (leadership). Tất nhiên bênh cạnh đó, các quốc gia Asean phải hoàn thiện mình hiện nay là: năng suất (productivity) – cải tiến (improvement) – chuyên nghiệp (professionalism) – quản trị (management). Đối với Doanh nghiệp, họ sẽ phải nhắm đến năng lực về Marketing-Công nghệ và giải quyết các giá trị hiệu quả tài chính cũng như sáng tạo hướng đến nhân bản (humanity). Chúc các bạn thành công.

Website conference: eVietnam Marketing Summit 5.0:  https://conference.vma.org.vn
eVMS 5.0 VMA