VMA trân trọng cám ơn và yêu quý tinh thần phụng sự cộng đồng của các thế hệ đang ở tuyến đầu chống dịch.

Mời anh chị xem clip của WHO.