Dự Án Tổng Hợp Những Giải Pháp, Quyết Sách Kinh Doanh Tiếp Thị Trong Và Sau Covid 2020 – 2021

Hội Marketing Việt Nam - Vietnam Marketing Association

TP.HCM, Ngày 1/6/2021,

Kính gửi: Quý Anh Chị, Cộng đồng Chuyên gia và Nhà tiếp thị Việt,

Đại dịch Covid-19 bước qua năm thứ 2 đã làm thế giới thay đổi có tính triệt để và qui mô như một cuộc cách mạng về văn hóa-xã hội-kinh tế-chính trị, trong bối cảnh đó, khủng hoảng kinh doanh đang diễn ra khắp thế giới; chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy và nhiều doanh nghiệp mất thị trường, người lao động mất việc làm, thương mại toàn cầu đình trệ và thay đổi toàn diện. Nhằm đồng hành với cộng đồng Doanh nghiệp, các Nhà tiếp thị Việt trong giai đoạn này, Hội Marketing Việt Nam triển khai dự án:
TỔNG HỢP NHỮNG GIẢI PHÁP, QUYẾT SÁCH KINH DOANH TIẾP THỊ CẦN THIẾT TRONG VÀ SAU COVID 19. Đây là hoạt động tiếp nối, cập nhật mới các nghiên cứu, giải pháp của các tổ chức doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước năm 2021. 

Mục đích: 

  1. Nghiên cứu, tổng hợp, chia sẻ và lan tỏa ý kiến, giải pháp hiệu quả của các tổ chức chuyên gia, báo, đài, doanh nhân, nhà nghiên cứu 
  2. Hiến kế, đóng góp ý kiến, giải pháp để Chương trình dự án thực sự có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả .

Phương thức Triển khai: 

  1. Dự án được phát triển trên website của Hội Marketing Việt Nam  VMA.Org.Vn
  2. Kết nối, hội tụ, chia sẻ và giới thiệu các dự án, giải pháp chuyên gia hiệu quả trong và ngoài nước với hơn 50 tài liệu nghiên cứu giá trị từ tháng 4/2020 đến nay.

Ban tổ chức:
Ông Trần Hoàng, Chủ tịch VMA, VietnamMarcom
PGS.Ts Hoàng Xuân Lâm, TBT Tạp chí Doanh Nghiệp và Tiếp thị
Ông Huỳnh Phước Nghĩa, Phó Chủ tịch/TTK VMA
Bà Huỳnh Thị Xuân Liên, 
Phó Chủ tịch VMA.
Ts.Trần Đình Lý,
Giám đốc VMA khu vực miền Trung và ĐBSCL
Ts.Trần Quốc Việt, Phó Chủ tịch VMA

Các đối tác đồng hành, click xem —>
 thông tin chi tiết về dự án.

Tổng hợp kết nối các dự án liên quan, tiêu biểu của Industry, categories:
Ban thường vụ và BCH VMA, các tình nguyện viên

Chuyên gia và tình nguyện viên dự án

Lĩnh vực MarkTech + Ads Tech + Mobility 

Thời gian triển khai:
Giai đoạn 1: từ 1/4/2020 đến tháng 12/2020    
Giai đoạn 2:  từ tháng 5/2021 đến cuối năm 2021.

Thông tin bài viết, nghiên cứu, tài liệu xin gửi về email: vma@vma.org.vn 
Click xem tải hơn 50 tài liệu giá trị

Về dự án: About project – VMA.Org.Vn

Các đối tác và thông tin thêm chi tiết về dự án.

Cập nhật tình hình Covid mới nhất tại Việt Nam – 3/6/2021 – Nguồn TTO